FERIE Z KSIĄŻKĄ

Tamaño letra:

ZAPRASZAM DO BIBLIOTEKI W NAJBLIŻSZY WTOREK (08 grudnia)

KLASY MŁODSZE: 13.00-14.00

KLASY STARSZE: 14.00-15.30

KOMUNIKATY

KONKURS INSPIRACJI

DO 31 STYCZNIA

2021 R.

******

04.01-17.01

FERIE ZIMOWE

******

******

KONKURSY!

marzec 2021 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW