ZDALNE NAUCZANIE - KOMUNIKAT

Tamaño letra:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcówce informuje, że zgodnie z nowelizacją rozporządzenia MEN    w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w dniach od 09-29 listopada uczniowie klas I-VIII kontynuują nauczanie w systemie zdalnym. Zajęcia w oddziałach przedszkolnych odbywają się w trybie stacjonarnym.

O ewentualnych zmianach będę Państwa niezwłocznie informować.

Z poważaniem

Renata Krzystoń

KOMUNIKATY

KONKURS INSPIRACJI

DO 31 STYCZNIA

2021 R.

******

04.01-17.01

FERIE ZIMOWE

******

******

KONKURSY!

marzec 2021 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW