WYNIKI REKRUTACJI NA R. SZK. 2020/2021

Tamaño letra:

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce informuje,  że wszystkie wnioski  złożone w  ramach przeprowadzonej rekrutacji  zostały rozpatrzone pozytywnie.

 

 

Zgodnie z zapowiedzią w roku szkolnym 2020/2021 zostaną utworzone dwa oddziały przedszkolne:

  • jeden dla grupy 3 i 4–latków,
  • jeden dla grupy 5 i 6–latków.

Wszystkie dzieci zgłoszone do klasy pierwszej zostały przyjęte.

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Renata Krzystoń

KOMUNIKATY

KONKURS INSPIRACJI

DO 31 STYCZNIA

2021 R.

******

04.01-17.01

FERIE ZIMOWE

******

******

KONKURSY!

marzec 2021 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW