KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE!

W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania.

Dotychczas zaproponowaliśmy naszym uczniom samodzielną pracę w domu w oparciu o przekazane przez nauczycieli pakiety materiałów edukacyjnych oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły linki do zadań on-line, które pozwalają utrwalić, ugruntować i poszerzyć wiedzę.

Obecnie przygotowujemy się do organizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość z uwzględnieniem tygodniowego rozkładu lekcji oraz możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów. Szczególną opieką zostaną objęci ósmoklasiści, którzy przygotowują się do egzaminów.

Proszę regularnie śledzić komunikaty zamieszczane na stronie internetowej szkoły i pozostawać w stałym kontakcie z wychowawcami klas.

 

Z poważaniem

Renata Krzystoń

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW