REKOMENDACJE MEN W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 Minister Edukacji Narodowej zwraca uwagę na akcje informacyjne dotyczące zagrożenia oraz związaną z nimi profilaktykę.

 

REKOMENDACJE MEN

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW