DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Tamaño letra:

Dnia 11 lutego br.obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. Dzień ten został ustanowiony w 2004 roku przez Komisję Europejską, a jego celem jest promowanie działań na rzecz bezpiecznego korzystania z sieci przez dzieci i młodzież.

W ramach obchodów odbył się apel porządkowy z udziałem wszystkich klas. Następnie klasy 1-3 udały się na prelekcję, na której przybliżono im serwis necio.pl. Jest to projekt edukacyjny skierowany do najmłodszych dzieci, poświęcony bezpiecznemu korzystaniu z internetu. Prowadzony jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) we współpracy z Fundacją Orange w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet.

Na potrzeby projektu powstał serwis internetowy zawierający animacje, gry oraz piosenki tłumaczące najmłodszym zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

Korzystając z serwisu Necio.pl, dzieci dowiedzą się, czym jest internet, jak komunikować się z innymi, używać poczty e-mail, wybierać bezpieczne strony www.

Tego samego dnia swoją krótką prelekcję mieli również rodzice podczas spotkania informacyjnego. Rodzice zostali w głównej mierze zapoznani z serwisem saferinternet.pl, którego celem jest zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji. Wśród podejmowanych działań priorytetem jest edukacja, zarówno dzieci, jak i rodziców, a także podnoszenie kompetencji profesjonalistów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

W trakcie prezentacji została również przybliżona strona internetowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz katalog bezpiecznych aplikacji na urządzenia mobilne BeStApps.

Starszym uczniom planujemy zajęcia w ramach lekcji informatyki, podczas których zostaną zapoznani z dedykowanym im serwisem 123internet.pl. Jest to wspólne przedsięwzięcie wspomnianej wcześniej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz firmy Microsoft na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. Ambasadorem projektu jest Krzysztof Hołowczyc. W ramach projektu powstał serwis internetowy dla dzieci, komiks oraz propozycja zajęć edukacyjnych przeznaczona do realizacji w szkołach podstawowych.

KOMUNIKATY

KONKURS INSPIRACJI

DO 31 STYCZNIA

2021 R.

******

04.01-17.01

FERIE ZIMOWE

******

******

KONKURSY!

marzec 2021 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW