BohaterOn - PODZIĘKOWANIA

Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji BohaterOn realizowanej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Uczniowie klas starszych przygotowywali pocztówki i listy dla żyjących Powstańców Warszawskich, którym dziękowali za ofiarną walkę w obronie stolicy. Za uczestnictwo w akcji otrzymaliśmy oficjalne podziękowanie.

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW