CZAS POŻEGNAŃ

Słowa piosenki “W życiu piękne są tylko chwile...” znakomicie oddają charakter uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019, która odbyła się wyjątkowo w środę 19 czerwca.

 

Zgodnie z tradycją najpierw uczestniczyliśmy we mszy świętej. Następnie udaliśmy się na salę gimnastyczną, gdzie w obecności zgromadzonych przedstawicieli władz samorządowych, rodziców, uczniów i nauczycieli po raz pierwszy od kilkunastu lat pożegnaliśmy absolwentów klasy VIII.

Młodzież pożegnała się ze szkołą wzruszającymi przemówieniami i inspirującą do głębszej refleksji poetycko - muzyczną częścią artystyczną.

Po krótkim wystąpieniu p. Dyrektor  i p. Wójta poszczególni wychowawcy klas wręczyli swoim uczniom nagrody książkowe oraz dyplomy za wysokie wyniki w nauce i udział w licznych konkursach.

Uczniowie, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem: Marcelina Kot, Kamil Łach, Szymon Fijałkowski.

Uczniowie nagrodzeni przez stowarzyszenie LIS za wzorową postawę ucznia, wysokie wyniki w nauce, reprezentowanie szkoły w środowisku oraz działalność charytatywną: Amelia Kęsek, Karolina Malina, Kamil Łach,  Szymon Fijałkowski, Michał Wadowski, Patryk Bucała.

KOMUNIKATY

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

W SIECI

 

******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

 

TERMINY:

--> https://www.kangur-mat.pl/

*******

Wymagania edukacyjne i przedmiotowe:

kl. 1

kl. 2

kl. 3

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

*******

 

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW