CZAS POŻEGNAŃ

Słowa piosenki “W życiu piękne są tylko chwile...” znakomicie oddają charakter uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019, która odbyła się wyjątkowo w środę 19 czerwca.

 

Zgodnie z tradycją najpierw uczestniczyliśmy we mszy świętej. Następnie udaliśmy się na salę gimnastyczną, gdzie w obecności zgromadzonych przedstawicieli władz samorządowych, rodziców, uczniów i nauczycieli po raz pierwszy od kilkunastu lat pożegnaliśmy absolwentów klasy VIII.

Młodzież pożegnała się ze szkołą wzruszającymi przemówieniami i inspirującą do głębszej refleksji poetycko - muzyczną częścią artystyczną.

Po krótkim wystąpieniu p. Dyrektor  i p. Wójta poszczególni wychowawcy klas wręczyli swoim uczniom nagrody książkowe oraz dyplomy za wysokie wyniki w nauce i udział w licznych konkursach.

Uczniowie, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem: Marcelina Kot, Kamil Łach, Szymon Fijałkowski.

Uczniowie nagrodzeni przez stowarzyszenie LIS za wzorową postawę ucznia, wysokie wyniki w nauce, reprezentowanie szkoły w środowisku oraz działalność charytatywną: Amelia Kęsek, Karolina Malina, Kamil Łach,  Szymon Fijałkowski, Michał Wadowski, Patryk Bucała.

KOMUNIKATY

W czasie wakacji:

--> Sekretariat czynny:

     15, 29, 30, 31 lipca

        9.00 - 11.00

 

--> Biblioteka czynna 15 lipca

9.00 - 11.00.

 *******

Oferta pracy

*******

 

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW