TY TEŻ MOŻESZ PŁYWAĆ

W poniedziałek 04 marca 2019 r. 22 uczniów klas I-III naszej szkoły rozpoczęło realizację założeń projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Główne cele projektu:

  • nabycie podstaw umiejętności pływania przez uczniów;
  • upowszechnianie aktywności fizycznej;
  • zapewnienie dzieciom bezpiecznego i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu;
  • wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie pływania;
  • korekta wad postawy;
  • zwiększenie odporności fizycznej;
  • wdrażanie do zachowań prozdrowotnych;
  • zwiększenie bezpieczeństwa wypoczynku letniego nad wodą;
  • wskazanie możliwości aktywnych form spędzania czasu wolnego.

 

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania,  ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

W trakcie 14 wyjazdów dzieci będą odkrywać tajniki pływania na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

KOMUNIKATY

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

W SIECI

 

******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

 

TERMINY:

--> https://www.kangur-mat.pl/

*******

Wymagania edukacyjne i przedmiotowe:

kl. 1

kl. 2

kl. 3

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

*******

 

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW