ZAPISY DO SZKOŁY

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcówce ogłasza zapisy do Przedszkola i Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

 

 

Harmonogram składania dokumentacji.

1) Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego: do 26 lutego 2020 r.   

2) Karta zapisu do przedszkola: od 27 lutego do 13 marca 2020 r.

3) Karta zapisu do klasy I: od 27 lutego do 13 marca 2020 r.

 

Dokładny harmonogram oraz kryteria rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Gminy Zembrzyce.

Deklaracje i wnioski można pobrać u wychowawcy przedszkola lub w Kancelarii Dyrektora.

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW