KONKURS! KONKURS! KONKURS!

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcówce ogłasza konkurs plastyczny na „NAJPIĘKNIEJSZEGO  ANIOŁA”. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy zechcą wykonać pracę plastyczną związaną z tematem przewodnim konkursu, którym są ANIOŁY.

 

 

 

Głównym celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni, kreacji plastycznej, zachęcanie do czerpania inspiracji twórczych z klimatu Świąt Bożego Narodzenia.

Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną, na płaszczyźnie lub w formie przestrzennej.

Prace konkursowe należy składać w Kancelarii Dyrektora do 17 grudnia.

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody i upominki.

ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W  KONKURSIE  CAŁE  RODZINY!

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW