INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KL. II-VIII

                                    Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów,

którzy w roku szkolnym 2019/2020

rozpoczną naukę

w kl. II, III, IV, V, VI, VII i VIII

we wtorek, 27 sierpnia, w godz. 9.00-11.00

do biblioteki szkolnej po odbiór podręczników

                      i materiałów ćwiczeniowych.

 

KOMUNIKATY

 

Wymagania edukacyjne i przedmiotowe:

kl. 1

kl. 2

kl. 3

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

*******

 

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW