"CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"

Jest to program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej. Stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych, w wychowaniu zdrowotnym dziecka – pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe dla niego zwyczaje osób palących. Postawa obronna wobec zjawiska palenia tytoniu, którą uda się wykształcić u dziecka w wieku przedszkolnym, może owocować przez całe życie.

Cele główne programu:

  • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy;
  • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe:

  • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów;
  • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego;
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego;
  • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów;
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

"CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"

r. szk. 2013/2014

 

"CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"

r. szk. 2014/2015

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW