"TRZYMAJ FORMĘ"

Jest to ogólnopolski program edukacyjny opracowany z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego, jako realizacja zaleceń  strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia oraz Narodowej Strategii opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia. Adresatami programu są uczniowie klas V-VIII.

Cel główny programu:

Zwiększenie świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Cele szczegółowe:

  • Pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka.
  • Kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.
  • Dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

"TRZYMAJ FORMĘ"

r. szk. 2013/2014

 

"TRZYMAJ FORMĘ"

r. szk. 2014/2015

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW