"NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ"

Jest to program edukacji antytytoniowej skierowany do uczniów szkół podstawowych.

Cel główny programu: zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe:

  • uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia;
  • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie;
  • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia;
  • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem;
  • wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,gdy inni ludzie przy nich palą.

"NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ"

r. szk. 2013/2014

 

"NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ"

r. szk. 2014/2015

 

"NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ"

r. szk. 2015/2016

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW