ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

Jest to program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Autorzy programu, biorąc pod uwagę specyficzne uwarunkowania palenia tytoniu przez uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów, kładą nacisk na uczenie rozpoznawania sytuacji usposabiających do podjęcia palenia, rozwój umiejętności radzenia sobie z okolicznościami zwiększającymi ryzyko palenia.

 

 

 

"ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE"

r szk. 2013/2014

 

 

 

"ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE"

r. szk. 2014/2015

 

 

Cel główny programu:
Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych.

Cele szczegółowe:

  • Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do niepalenia
  • Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb
  • Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy
  • Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami
  • Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW