"SZKOŁA W RUCHU"

Rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony rokiem „Szkoły w Ruchu”. Aktywność fizyczna nie jest już tylko uczestnictwem w obowiązkowych zajęciach wych. fizycznego, ale staje się stylem życia. Regularne uczestnictwo w lekcjach wych.-fiz., zawodach sportowych, wycieczkach turystyczno – krajoznawczych pozwala kształtować charakter, rozwija umiejętność pracy w zespole, uczy jak radzić sobie z sukcesami i porażkami, pomaga budować postawę fair play, a przede wszystkim wpływa na stan zdrowia.

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Małopolska Szkoła w Ruchu”, organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego oraz Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym,  zdobywając certyfikat „Szkoły w Ruchu”.

Przystąpiliśmy do tego projektu, ponieważ w organizujemy wiele akcji przyczyniających się do wzrostu aktywności ruchowej wśród uczniów i mieszkańców miejscowości. Cyklicznie organizujemy akcję „Polska biega”, projekt: „Tajemnice Babiej Góry” oraz bierzemy udział w międzyszkolnych i powiatowych zawodach sportowych. Uczestniczymy także w projekcie „Już pływam”. W tym roku koordynator działań – p. K. Targosz, zorganizowała również: „Aktywną przerwę”, „Tsunami” – rozgrywki dla kl. I-III oraz „Festyn zdrowia”. Poza tym uczniowie mają możliwość korzystania z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. 

Przykłady „Dobrych praktyk”, na zaproszenie Kuratorium Oświaty w Krakowie, prezentowaliśmy na Wojewódzkiej Konferencji, która odbyła się 17 czerwca w Krakowie. Prezentację „Dobrych praktyk” przygotowała p. Katarzyna Targosz – n-el SP w Marcówce.

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW