KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA jest to program edukacyjny skierowany do uczniów klas I Szkół Podstawowych. Akcja "Klub Bezpiecznego Puchatka" organizowana jest przez firmę Maspex i markę Puchatek pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji  i Kuratoriów Oświaty. Dzięki specjalnie przygotowanym w ramach programu materiałom dzieci poznają zasady bezpieczeństwa i uczą się, jak unikać zagrożeń.

 

 

 

 

 

"KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA"

- r. szk. 2009/2010

 

 

 

 

"KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA"

- r. szk. 2012/2013

 

 

 

"AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA"

r. szk. 2018/2019

 

Nasi pierwszoklasiści co roku z zapałem przystępują do programu. W trakcie realizacji zostają przeprowadzone zajęcia, pogadanki, prezentacje na temat bezpieczeństwa w następujących cyklach:

 

1. Bezpieczeństwo na drodze:

 • Poruszanie się po drodze
 • Przejście przez jezdnię
 • Dziecko jako pasażer
 • Bezpieczna jazda na rowerze

2. Bezpieczeństwo w szkole:

 • W klasie
 • Na przerwie

3. Bezpieczeństwo w domu:

 • Gdy nie ma rodziców
 • Na podwórku
 • Dziecko w sieci

4. Bezpieczny odpoczynek:

 • Bezpieczne ferie
 • Bezpieczne wakacje

 

W ramach realizowanej tematyki zajęć uczniowie mają okazję spotkać się z policjantami, którzy opowiadają o tym jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako pieszy, rowerzysta czy pasażer. Tłumaczą jak należy zachować się gdy jesteśmy sami w domu, itp.

 

Więcej informacji i ciekawostek można znaleźć na stronie:

 

www.bezpiecznypuchatek.plBEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

http://www.bezpiecznypuchatek.pl/dla-dzieci/bezpieczenstwo-w-szkole.html

 

BEZPIECZEŃSTWO W DRODZE DO SZKOŁY

http://www.bezpiecznypuchatek.pl/dla-dzieci/bezpieczenstwo-w-drodze-do-szkoly.html

 

BEZPIECZEŃSTWO W DOMU

http://www.bezpiecznypuchatek.pl/dla-dzieci/bezpieczenstwo-w-domu.html

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW