ORTOGRAFFITI

W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła po raz pierwszy brała udział w Programie Edukacyjno-Terapeutycznym "ORTOGRAFFITI". W kolejnym roku program ten był kontynuowany. Jego organizatorem jest Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.

 

 

"ORTOGRAFFITI"

- r. szk. 2009/2010

 

 

 

 

 

"ORTOGRAFFITI"  

- r. szk. 2010/2011

 

 

 

 

 

"ORTOGRAFFITI"

- r. szk. 2011/2012

 

 

 

 

 

"ORTOGRAFFITI"

- r. szk. 2012/2013

 

 

 

Koordynatorem  Programu Ortograffiti w naszej szkole  jest p.  mgr Barbara Fluder.

 

Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI to jedyny kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją lub mającym trudności w nauce ortografii. Uzyskał rekomendację oraz pełne wsparcie Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

ORTOGRAFFITI to trzy serie zeszytów ćwiczeń adresowanych do dzieci w wieku 10-13 lat, a także gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają trudności w nauce ortografii lub specyficzne trudności w uczeniu się, objawiające się dysleksją, dysortografią i dysgrafią. W klasach IV- VI w cyklu trzyletnim dziecko objęte jest pełnym programem terapii, który został opracowany przez specjalistów, co daje pewność, że praca będzie się odbywała na właściwie dobranym materiale ćwiczeniowym.

Dziecko pracujące na podstawie Programu ORTOGRAFFITI:

  • usprawnia funkcje poznawcze uczestniczące w nauce czytania i pisania, a także pamięć, koncentrację uwagi, logiczne myślenie;
  • osiąga postępy w pisaniu w zakresie poprawności ortograficznej oraz poziomu graficznego pisma;
  • opanowuje umiejętność płynnego czytania, a zwłaszcza technikę czytania i rozumienie czytanego tekstu, poszerza zakres słownictwa i wiadomości;
  • rozwija sprawność językową w zakresie form wypowiedzi pisemnej i ustnej;
  • osiąga lepsze wyniki w nauce, a jego motywacja do pracy wzrasta.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

www.ortograffiti.pl

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW