OWOCE, WARZYWA I SOKI SĄ NA 5

Program skierowany jest do uczniów klas I-III.

Organizatorzy: Tymbark - GMW Sp z o.o. Sp.k. oraz Instytut Żywności i Żywienia.

 

 

"OWOCE, WARZYWA I SOKI SĄ NA 5"

- r. szk. 2008/2009

 

 

 

Główne cele to:

  • Popularyzacja częstszego spożywania warzyw, owoców oraz soków owocowych i warzywnych przez dzieci w wieku szkolnym.
  • Wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie zdrowotnych zalet codziennego spożywania 5 porcji warzyw, owoców i picia soków.
  • Zachęcenie dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli do propagowania idei programu "Owoce, warzywa i soki są na 5" w szkole i w domu.
  • Edukacja dotycząca porcji. Porcją może być owoc, warzywo lub sok.
  • Uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.

 

Nasze działania w ramach programu:

 
1) Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach na temat spożywania 5 porcji warzyw, owoców oraz soków dziennie;    

2) Zorganizowaliśmy dla uczniów klas starszych oraz rodziców przedstawienie na temat spożywania 5 porcji warzyw, owoców lub soku dziennie;


3) Przygotowaliśmy i udekorowaliśmy szkołę w sposób mający na celu propagowanie spożywania 5 porcji warzyw, owoców i soków dziennie;

 
4) Zorganizowaliśmy specjalny, owocowo-warzywno-sokowy dzień w szkole.

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW