INFORMACJE

W roku szkolnym 2008/2009 postanowiliśmy podjąć się ADOPCJI SERCA dziecka mieszkającego w krajach misyjnych.

 

CO TO JEST ADOPCJA SERCA?

ADOPCJA SERCA to konkretna odpowiedź na potrzeby materialne, duchowe i religijne dzieci w krajach misyjnych, dzieci osieroconych, pozbawionych podstawowych środków do życia i pieniędzy na opłacenie szkoły.

 

NA CZYM POLEGA ADOPCJA SERCA?

ADOPCJĄ SERCA objęliśmy rodzeństwo mieszkające w Domu Dziecka w Tupizie - Boliwia.

Uczniowie, którzy zadeklarowali chęć pomocy wpłacają raz w miesiącu 1 zł do specjalnie przygotowanej skarbonki.

Mieszkańcy Marcówki - w każdą 3 niedzielę miesiąca składają dobrowolne datki do skarbonki w kaplicy z przeznaczeniem dla adoptowanych dzieci z Boliwii.

 

CO DZIEJE SIĘ DALEJ Z PIENIĘDZMI?

Zebrane pieniądze przesyłamy na konto sióstr Służebniczek pracujących w Boliwii - Tupizie.

Przekazywana kwota pomaga adoptowanemu przez nas rodzeństwu w:

  • opłaceniu szkoły,
  • zakupie żywności,
  • przyborów szkolnych,
  • niezbędnych lekarstw.

 

CZY POZNAMY ADOPTOWANE DZIECKO?

ADOPCJĄ SERCA mogą być objęte dzieci do 21 roku życia, jeśli się uczą.

ADOPCJA SERCA umożliwia kontakt z adoptowanym dzieckiem poprzez korespondencję listowną.

Dzięki takiej korespondencji dziecko ma świadomość, że jest kochane, otoczone troską i pamięcią.

Siostry opiekujące się adoptowanymi przez nas dziećmi co pewien czas przysyłają do szkoły listy, w których opisują warunki życia dzieci i ich codzienne zajęcia.

 

DO KOGO MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ?

Patronat nad ADOPCJĄ SERCA w naszej miejscowości objęła szkoła. Osoby gotowe na długotrwały dar serca dla konkretnego dziecka oraz osoby, które chciałyby uzyskać dodatkowe informacje mogą się zgłosić do p. B. Rusin lub p. M. Bączek.

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW